Veronica Lake

Veronica Lake

Nu ţi-am cerut un loc pentru vecie

În inima în care, cu putere,

Pulsează ritmic suplele artere:

Ar fi dorinţa mea zădărnicie.

 

Asemeni unei tinere pantere,

Tu te răsfeţi în nestatornicie.

Eternităţile? Făţărnicie!

Iubirea? Insondabile mistere!

 

Nu! Sângele prea viu ce-n vine-ţi bate

Ca fulgerul icoana mi-ar străbate

Şi-ar nimici năluca mea pribeagă.

 

De-aceea, într-a zilelor risipă,

Aş vrea să mă păstrezi numai o clipă,

Atât! Şi mi-ar ajunge viaţa-ntreagă!

Advertisements