Archive for July, 2014


Iago tells Othello about Desdemona

Iago tells Othello about Desdemona

In following him, I follow but myself.
Heaven is my judge, not I for love and duty,
But seeming so for my peculiar end.
For when my outward action doth demonstrate
The native act and figure of my heart
In compliment extern, ’tis not long after
But I will wear my heart upon my sleeve
For daws to peck at. I am not what I am.

Advertisements
Hades gives Persephone the pomegranate

Hades gives Persephone the pomegranate

At first I thought, Daddy?
squinting in the shadows when I saw his face,
alone at the bar.
So many similarities to the picture
mother keeps on the mantel,
that squared jaw, those cold grey eyes.

His ravishing grin drew me in,
the way he treated me like a grown-up.
He bought me cocktails, whispers of pomegranate in the bottom of the glass.
(How many is this? Four? Five? Six?)
I laughed and laughed, though he wasn`t joking.

And so what if, at the end of this story,
with a ring on my finger and a castle
to boot, you find out that my prince
is prince of nothing but darkness?
I knew what I was doing.
I was prepared for a long dance with death.

Cioara

Crow

Câmpul alb, ca un cearşaf,
Până-n zări se desfăşoară…
Sus pe-un stâlp de telegraf,
S-a oprit din zbor o cioară,

Nemişcată-n vârf de par
Ca o acvilă pe-un soclu,
Oacheşă ca un hornar
Şi macabră ca un cioclu;

Neagră ca un as de pică,
Sub nemărginitul cer;
Singuratică şi mică
Cât o boabă de piper;

Gârbovă ca o feştilă
Într-un cap de lumânare;
Ca o mutră imobilă
De harap cu nasul mare,

Dar sinistră şi pârlită
De la coadă până-n plisc,
Ca o pajură trăsnită
Într-un vârf de obelisc;

Încrustată-n atmosferă
Ca un ou de ciocolată;
Amarâtă şi stingheră
Ca o prună afumată;

Cu alura interlopă
Ca un muzicant în frac,
Cuvioasă ca un popă
Şi smolită ca un drac;

Demnă, ca un om celebru;
Mistică şi fără chef
Ca un basorelief
De pe-un monument funebru;

Incomodă-n soare, ca
Un gunoi în ochi; nefastă
Ca un chibiţ ce-ţi stă-n coastă
La un joc de bacara;

Suspendată ca o notă
Pe un portativ gigant;
Slută, ca o hotentotă
Părăsită de amant.

Mică-n mijlocul naturii
Ca un fir de praf de puşcă;
Neagră cum e cerul gurii
La un câine care muşcă.

Cruntă ca o vînătaie
Cauzată-n match de box;
Ca un bulgăre de cox
Care-a stat o noapte-n ploaie;

Resemnată, ca-n vitrină
O reclamă pentru vulg,
Şi uşoară ca un fulg
De funingine-n lumină;

Tristă ca un crep de doliu
În văzduhul diafan, –
Ca un punct aerian
Pe-al zăpezii alb orgoliu;

Stranie ca un ponos
Al priveliştei de cretă;
Solitară şi cochetă
Ca un cuc de abanos;

Neagră ca o muscă-n lapte,
Şi fantastică-n contur,
Ca un miez adânc de noapte
Cu lumină împrejur;

Fină ca o acadea
De ţiţei topit la soare;
Prinsă-n falduri de ninsoare
Ca un fiong de catifea;

Ireală, ca un duh
Cu penajul ei feeric, –
Ca o cupă de-ntuneric
Răsturnată în văzduh;

Gravă ca o rugăciune
Şi posomorâtă ca o
Figurină de cărbune
Cu nuanţe de cacao;

Tragică, ca o emblemă
A obştescului sfârşit;
Sumbră ca o anatemă
Aruncată-n infinit;

Mută-n liniştea câmpiei
Ca un bloc de piatră arsă,
Ca un ghem de beznă toarsă
Din fuiorul veşniciei, –

Atârnând de bolta goală
Ca un uger de catran
Unde pruncii lui Satan
Vin plângând, să sugă smoală;

Piază-rea, ca un blestem
Azvârlit aşa-ntr-o doară
Creatorului suprem, –
Şi banală… ca o cioară!

Persephone in the Underworld

Persephone in the Underworld

Tell me losing everything is what saved you.
Tell me you finally tasted freedom. Don’t lie.
I see it in your eyes. Women lie to their mothers.
Women do not know how to use their own voices
and resort to things deeper. Don’t lie to me.
Tell me you loved to destroy.

Tell me you need me. Please. You are the bones
of my spine. You are the ground beneath my feet.
You are made of deeper stuff than the earth
can give. Admit it: you are lost without the waiting.

Can you even imagine yourself in paradise?
Even the daughter of gods must know loneliness,
must sometimes want nothing more than to be
trapped in a hell of forevers. Thank me, you queen.
I’ve given you forever.